Grey Matter

Under sju år skapade Renström textila objekt (ca 160 st) som sedan varit utgångspunkt för vidare utforskande i hennes  konstnärskap. På olika sätt har objekten installerats rumsligt i utställningar, fotograferats och scannats av för att skapa nya situationer och mönster. Varje objekt har en titel med datum och plats från där de färdigställdes. Under ett Iaspis ateljé-stipendium i Stockholm fotograferades samtliga objekt mot vit bakgrund och sammanställdes i bokform. Objekten har sedan sorterats, dokumenterats fotografiskt och inordnats i ett arkiv The Colours of Natural Habitat.

Virkning är en textil teknik som utförs med en virknål och garn. Med hjälp av nålen som har en krok i ena änden skapas öglor som fästs i varandra. Olika sorters maskor används på olika sätt för att skapa olika mönster och textur. Virkning kan göras kvadratiskt eller i olika former genom att minska eller öka varv.

Utställningar i urval: Galleri Rotor, Göteborg 1999, Index , Stockholm 2000, Leena Kuumola, Helsingfors 2001, Sparwasser, Berlin 2002, Nordic Photography Center, Oulu 2003, Röda sten, Göteborg 2005, Soft, Oslo 2007.