Från oss/From us

Renströms arbetssätt utgörs av en kritisk och undersökande process som får ta tid, arbetet har sträckt sig över flera år. Det har handlat om ansvar, representation och tolkningsföreträde, och hon har försökt att undersöka den fråga som är klassisk inom dokumentärfotografi; kan man egentligen berätta en annan människas historia? Hur ser vi på det övertag som den som tolkar har gentemot den som inte har någon röst? Hur ska vi hantera det ojämlika maktförhållandet mellan fotograf och motiv, mellan den som bor på behandlingshem och den som inte gör det?

Mellan 1997 och 2003 har Renström arbetat med tre ettåriga fotoprojekt på behandlingshem för kvinnor och deras barn. Hemmens uppgift är att stödja kvinnor med psykosociala problem och att stärka deras relation till sina barn.

I utställningen Från oss/From us ingår det första fotoprojektet Workshop 98: Sjöafall och det tredje Workshop 2003: Sjöafall.  Tillsammans med kvinnorna på behandlingshemmet har Renström arbetat med familjebilden, med parafraser på fotografiska förebilder och iscensatta självporträtt. Bilderna har vuxit fram i ett samarbete där maktstrukturer granskas och förskjuts. Kring bildproduktionen finns en rad tolkningsmekanismer som sätts i spel t ex när gruppen arbetar med drastiska och humoristiska iscensättningar av fotohistoriskt klassiska bilder av Julia Margaret Cameron. I Renströms projekt synliggörs dessa mekanismer, och skildringarna av vardagsliv, självbilder och familjerelationer aktualiserar feminismens slagord Det personliga är politiskt.

I samband med utställningen Från oss/From us höll Renström även korta workshops med deltagare: På plats.

Gävle Konstcentrum och Göteborgs Konstmuseum 2006, Finlands fotografiska museum 2007 Katalogen ”Från oss/From us ” är producerad av Riksutställningar.

 

Ladda ner katalog Från oss/From us

Ladda ner ett samtal om Från oss/From us. Medverkande: Charlotte Bydler, Anna Livion-Ingvarsson, Susanne Ekdahl och Mija Renström