The Colours of Natural Habitat

Year: 2003 – 2019
Technique: c-print, plexiglas
Size: Various

  • Under perioden 1997 och 2004 skapade Renström ett hundrasextiotal textila objekt som sedan varit utgångspunkt för vidare utforskande i hennes konstnärskap. Tekniken är hantverket virkning och tråden är bomullsgarn.
  • Under ett Iaspis ateljé-stipendium i Stockholm fotograferade Renström samtliga objekt mot vit bakgrund och sammanställde dessa i bokform. Objekten har sedan sorterats, dokumenterats fotografiskt och inordnats i ett arkiv The Colours of Natural Habitat 1-160 . Fotografierna har ställts ut i olika storlekar.
  • 2017 – Tre av fotografierna från serien The Colours of Natural Habitat finns representerade på förlossningskliniken, Södertälje Nya Sjukhus, tillsammans med 19 andra verk.
  • 2019 – fem fotografier från serien The Colours of Natural Habitat finns representerade i operationssalarna på Södersjukhuset tillsammans med ett textil objekt som är placerat i ett personalrum.

Utställningar i urval: Index 2000, Stockholm, Leena Kuumola 2001, Helsingfors, Sparwasser 2002, Berlin, Nordic Photography center 2003, Oulu, Röda sten 2005, Göteborg, Soft 2007, Oslo, Liljevalchs vårsalong 2008, Stockholm