Att se sig själv från ett annat håll

Titel
Att se sig själv från ett annat håll, Gallerigången, Hasselblad Center, 7/9 – 9/10 2011

Teknik/format
Workshop, fotografi, utställning.

Metod
Renström arbetar med workshopen som en konstnärlig arbetsmetod.

Om utställningen
Bilden som möter besökaren i utställningen Att se sig själv från ett annat håll föreställer en vägg på Östra sjukhusets akutmottagning. På väggen ser vi resultatet av en workshop som fotograf och konstnär Mija Renström initierade och genomförde tillsammans med fem deltagande sjuksköterskor. Temat för workshopen behandlade yrkesidentitet och kompetensutveckling. Arbetet började med ett besök till Hasselbladstiftelsens fotografiska bibliotek där deltagarna valde bilder ur konst- och fotohistorien som de associerade till sin yrkesroll. Därefter skapades parafraser av bilderna genom iscensättning, omtolkning och omfotografering. Workshopen observerades och analyserades av Eva Mark, filosof och föreståndare för Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet. Marks uppgift var att belysa workshopen som konstnärlig metod och återge analysen i en publikation som presenteras i samband med utställningen. Skriften är en kritisk granskning av Mija Renströms arbetssätt och behandlar bland annat användningen av workshopen i två olika kontexter – sjukhuset och konstutställningen.

Mija Renström (f 1968) är verksam i Göteborg och utbildad vid Högskolan för fotografi. Hennes arbeten förenar konst med pedagogik och socialt engagemang. Fokus ligger på frågor som berör ansvar och representation, samt maktrelationer mellan fotograf och det porträtterade subjektet. Renström problematiserar traditionell dokumentärfotografi och undersöker alternativa sätt att skildra människors berättelser genom bilder. Detta gör hon bland annat genom att bjuda in de porträtterade till att vara medskapare av bilden. Den kollektiva arbetsprocessen dokumenteras och utgör grunden i Renströms konstnärliga produktion. Bland tidigare projekt kan nämnas workshops på behandlingshem för kvinnor där bildresultatet visades i utställningen ”Från oss/From us”, år 2006 i Stenasalen, Göteborgs Konstmuseum, följt av Gävle konstcentrum och Finlands fotografiska museum i Helsingfors.