Med blicken i spegeln

Workshop som konstnärlig arbetsmetod.

I utställningen Med blicken i spegeln undersöks  relationen mellan bild och självbild. Hur påverkas självbilden av den digitala fotograferingstekniken, där man helt på egen hand, precis som i en spegel, kan få en omedelbar respons på den tagna bilden? Nya medier har gett andra möjligheter att exponera sig och den yttre bilden av jaget har blivit allt viktigare. Vad händer när vår bild av oss själva i högre grad baseras på en yttre upplevelse och egenskaper, snarare än en inre upplevelse av hur jaget är?

Fem gymnasietjejer deltog i workshopen på Haninge Konsthall. Utgångspunkten var deras egna bilder på sig själva. Deltagarna satte upp sina bilder på en vägg i verkstaden och gruppen pratade om hur de fotograferar sig själva, hur de vill presentera sig i bild. Renström fotograferade av väggen med bilderna och inkluderade det rum som gruppen har arbetat i.

Idén till det här projektet fick Renström från en artikel av Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, där han skriver om hur vår självbild skapas idag jämfört med tidigare. Han utgår just från skillnaden mellan det analoga och digitala fotograferandet. Han menar att den tredjepersonsupplevelse vi får genom den nyss tagna bilden allt oftare blandas samman med hur vi upplever oss själva ur ett förstapersonsperspektiv. Det är lätt att glömma att en bild enbart visar personens yta. Nu befinner vi oss i ett stort generationsskifte där den yngre generationen har ett helt annat förhållningssätt till kameran. Inom analogt fotografi, innan digital kameran, var man tvungen att vänta innan man kunde se resultatet – nu kan man se det direkt. Hur påverkas vi av det?

Projektet har genomförts med stöd av Konstnärsnämnden och VG Regionen.

 

 

Ladda ner katalog
Med blicken i spegeln