Redefining structures

Year: 2016
Technique: Inkjet print, baryt paper
Size: 30×30 cm, 90×90 cm

1997 började Renström experimentera med att fotografera och scanna de textila objekten och publicerade fotografierna i Glänta, Paletten och Motiv.  I serien Reflecting on patterns är de tjugofyra första objekten scannade i en scanner. Objektet är pressat mot scannerns glas och detaljerna i konstruktionen, tråden, maskorna blir nästan mer synliga än i det verkliga objektet. I serien Redefining structures från 2016 är objektet duplicerat och spegelvänt. Ett urval från båda serierna finns representerade på Förlossningskliniken på Södertälje Nya sjukhus sedan 2017.