Att se sig själv från ett annat håll

Att se sig själv från ett annat håll

GRUNDTVIG INSTITUTET VID GÖTEBORGS UNIVERSITET SKRIFTSERIE NR. 10
Eva Mark /Mija Renström

Vad händer när en konstnär har en workshop på ett sjukhus och en forskare är inbjuden att titta på för att sedan göra en analys? Vad ser forskaren? Förstår hon? Hur tänker hon? Och vad gör konstnären med forskarens slutprodukt?

Denna skrift ger svaret på dessa frågor och är resultatet av konstutvecklingsprojektet ”Att se sig själv från ett annat håll” vid Göteborgs universitet. Arbetet har skett inom ramen för Grundtvig institutets verksamhet.

Projektet tar sitt avstamp i ett möte mellan Mija Renström, fotograf och konstnär, och Eva Mark, filosof och föreståndare för Grundtviginstitutet. Mija bjöd in Eva att observera en workshop som hon höll på Östra sjukhuset. Evas uppgift var att begreppsliggöra den process hon fick ta del av. Begreppsanalysen skulle beskriva vad som hände i workshopens arbetsprocess och dessutom hade Eva fritt utrymme för egen reflektion. Projektets resultat är förutom denna skrift utställningen Att se sig själv från ett annat håll i gallerigången på Hasselblad center. Skriften ingår i utställningen.

Läs mer om utställningen ”Att se sig själv från ett annat håll”