Göteborgs Konstmuseum

Triptyken Eva-lotta Karlsson / St.Agnes från fotoprojektet Workshop 2003: Sjöafall donerades till Göteborgs Konstmuseum 2008.

Bildserien ingick i utställningen Från Oss/From us som visades på Gävle Konstcentrum, Göteborgs Konstmuseum och Finlands fotografiska museum 2007

2016 producerade Göteborgs Konstmuseum en utställning med fotografi från sin samling där fotografierna ingick.

Gärning – Fotografi ur Göteborgs Konstmuseums samling 13 feb – 10 april 2016

http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgs_konstmuseum/pressreleases/pressinbjudan-gaerning-fotografi-ur-goeteborgs-konstmuseums-samling-1309427

Från militära landskap och ett bokstavligt klättrande över museifasaden, till abstrakta åkningar i färg och fotografiska forskningsprojekt kring queeraktivism i Ryssland. För första gången visas en större utställning med nutida fotografi från Göteborgs konstmuseums samling. Närmare 20 konstnärer och fotografer medverkar, gemensamt för många av dem är betonandet av aktivitet, deltagande och handling.

Den fotografiska bilden har ofta skildrat förändringar och händelser runt oss. Kanske kan man
till och med påstå att fotografiet bidragit till att skapa förändringar i såväl medvetande som politik.
Idag bär de flesta av oss kameror och den digitala bildkultur vi lever i är mer intensiv och avancerad än någonsin tidigare. Fotografiet är resultatet av en aktiv handling som är nära sammanflätad med
identitet, politik, gemenskap och engagemang.

-Utställningen har ambitionen att möta fördomar och missförstånd om vad fotografi är eller 
kan vara. Sedan de sociala mediernas genombrott på 1990-talet har teknik, social interaktion och användarskapat innehåll ibland slentrianmässigt kopplats samman med snabbhet och konsumtion. De medverkande fotograferna och konstnärerna i denna utställning belyser sätt att arbeta som är reflekterande, undersökande, djuplodande och forskande. I utställningen möter välkända namn som Annica Karlsson Rixon och Lars Tunbjörk en yngre generation fotografer som debuterade på 2010-talet,
 berättar intendent Johan Sjöström.

Göteborgs konstmuseum har en av Nordens största konstsamlingar med närmare 70 000 verk. Museet har sedan sin början förvärvat samtida konst och inte varit främmande för nya konstnärliga uttryck. I samlingen finns ett stort antal både äldre och nutida fotografier, och nya fotografiska verk köps in regelbundet.