Södertälje Nya Sjukhus

BB/FÖRLOSSNING

På BB/förlossning binds väntrummet och korridorerna samman med verk i olika tekniker av konstnären Mija Renström. Fotografier och textila objekt varvas med skulpturer i brons och verk på papper. Startpunkten för arbetena var ett undersökande av textila tekniker. Under flera år utforskade hon mönster för virkade dukar genom ett lekfullt experimenterande med tekniken. Konstnären frångick mönsteranvisningarna och upplöste alla principer och traditioner. Hon övergav instruktionerna och skapade egna former. De blev till organiska, textila objekt, som i någon mening bröt sig fria från mönstrens regelbundenhet. Renström skapade ett stort antal verk, totalt 159 textila objekt. I likhet med en samlares metodiska hantering gav hon objekten titlar efter plats och datum då de färdigställdes. Hon fotograferade, systematiserade och katalogiserade även samtliga verk. Mija Renström har experimenterat med de virkade objekten på olika sätt. Hon har gjutit dem i brons, skapat rumsliga installationer, utforskat dom genom fotografiet och laborerat med mönstrens originalinstruktioner. Flera av dessa finns att se på Södertälje sjukhus.