Sireners sång

Sirenerssang

Mija Renströms konstnärskap kretsar kring ett granskande och ifrågasättande av strukturer. Hon bryter ner och återskapar dem på ett nytt sätt. Med ett kritiskt, analytiskt förhållningssätt tar hennes verk sin utgångspunkt i identitetsskapande. Hennes virkade dukar bryter sig fria från sina förutbestämda mönster och omtolkar det kvinnliga konsthantverket. Likt ett upproriskt klotter undflyr de organiska, virkade objekten all form av begränsning. De undflyr kategorisering, undflyr namngivning, undflyr inordning. Lika formlös och obestämd som en amöba antar objekten nya skepnader i olika rum.
I Glasburen presenteras ett platsspecifikt verk som där Mija Renström för första gången använder sig av färgat ljus. Ljuset i utställningsrummet befinner sig i ständig förändring när det varma dagsljuset blandas med ett blått, kyligt sken. Den underliggande känslan av hot blandas med förförelse. Mystiska och suggestiva, lockar hennes virkade objekt betraktaren in i rummet, likt sjungande sirener.

Mia Zeeck, utställningsproducent

Mija Renstöm’s artistic work examines and questions structures, which she shatters and recreates in new ways. The work takes its departure in the construction of identity through a critical and analytical approach. Her knitted cloths emancipate from their predetermined patterns and reinterpret the female handicraft. Like a rebellious scrawling the organic, knitted objects escape all kinds of limitations: They escape categorisation, escape being named, escape being organised. As formless and indefinite as an amoeba, the knitted objects obtain new guises in different settings. Presented in Glasburen is a site-specific piece in which Mija Renström for the first time uses coloured light. The light in the exhibition space is constantly changing as the warm daylight fuses with blue, cold light. The underlying sense of threat is mixed with seduction. Mysterious and suggestive her knitted objects entice the viewer into the room, like singing sirens .