Från oss/From us

Titel
Från oss/From us
Gävle Konstcentrum och Göteborgs Konstmuseum 2006, Finlands fotografiska museum 2007

Workshop 1998: Sjöafall
Workshop 2003: Sjöafall

Teknik/format
Workshop, fotografi

Metod
Renström använder workshopen som en konstnärlig arbetsmetod. Efter workshopen gör hon en konstnärlig gestaltning i form av en utställning.

Om utställningen
Mellan 1997 och 2003 har Renström arbetat med tre ettåriga fotoprojekt på behandlingshem för kvinnor och deras barn. Hemmens uppgift är att stödja kvinnor med psykosociala problem och att stärka deras relation till sina barn.

I utställningen ”Från oss/From us” ingår det första fotoprojektet ”Workshop 98: Sjöafall” och det tredje ”Workshop 2003: Sjöafall”. Utställning och katalog är producerad av Riksutställningar.

Renströms arbetssätt utgörs av en kritisk och undersökande process som får ta tid, arbetet har sträckt sig över flera år. Det har handlat om ansvar, representation och tolkningsföreträde, och hon har försökt att undersöka den fråga som är klassisk inom dokumentärfotografi; kan man egentligen berätta en annan människas historia? Hur ser vi på det övertag som den som tolkar har gentemot den som inte har någon röst? Hur ska vi hantera det ojämlika maktförhållandet mellan fotograf och motiv, mellan den som bor på behandlingshem och den som inte gör det?

Tillsammans med kvinnorna på behandlingshemmet har Renström arbetat med familjebilden, med parafraser på fotografiska förebilder och iscensatta självporträtt. Bilderna har vuxit fram i ett samarbete där maktstrukturer granskas och förskjuts. Kring bildproduktionen finns en rad tolkningsmekanismer som sätts i spel t ex när gruppen arbetar med drastiska och humoristiska iscensättningar av fotohistoriskt klassiska bilder av Julia Margaret Cameron. I Renströms projekt synliggörs dessa mekanismer, och skildringarna av vardagsliv, självbilder och familjerelationer aktualiserar feminismens slagord ”Det personliga är politiskt”.

I samband med utställningen ”Från oss/From us” höll Renström även en tre dagars workshop: ”På plats (Från oss/From us)” med olika yrkeskategorier. Deltagarna var lärare, kulturarbetare, finska socialarbetare som arbetade med åldrande invandrare etc. Resultatet från workshoparna Nokian Hakkapeliitta 7 presenterades i anslutning till utställningen och synliggjorde Renströms arbetssätt i fotoprojekten på behandlingshemmen.

Utställningen och katalog ”Från oss/From us ” är producerad av Riksutställningar.

Susanne Ekdahl, behandlingshemsassistent på Sjöafalls behandlingshem 1995-2003, har utvecklat och drivit ”Workshop 1998: Sjöafall” och ”Workshop 2003: Sjöafall” tillsammans med Renström.

Deltagare – Workshop 1998: Sjöafall
Catherine Berndtsson, Lisette Johansson, Marie Karlsson, Riina Olsson och Susanne Tornberg

Deltagare – Workshop 2003: Sjöafall
Sofia Hall, Susanne Karlsson, Lotta Zimmerman och Eva-Lotta Karlsson

Eng
In Workshop 03: Sjöafall the group employed the same method as before, with each participant taking her own family photos, and they also started making paraphrases. For Mija Renström this was a way of exploring what happens if you make pictures with people instead of them. The course participants each selected a picture taken by a photographer which they then staged and photographed once more. This was a collaborative activity in which they all participated, playing the roles of photographer, model, stylist and set designer. The paraphrase working process led on to the participants recreating scenes from their own existences which they staged and photographed together in the group. The pictures form a kind of “collaborative self-portrait”. Mija Renström and Susanne Ekadhl in collaboration with Sofia Hall, Susanne Karlsson, Lotta Zimmerman and Eva-Lotta Karlsson.