Södersjukhuset

Year: 2019
Technique: textile object, photography, laminat
Size: Various

I fyra av tjugofyra rum är fotografier från serien The Colours of Natural Habitat förstorade i storlek från golv till tak och printade på ett laminat som klarar de stränga hygieniska kraven som krävs i operationsmiljöer. I ett av personalrummen finns även ett fysiskt textil objekt installerat i en plexiglaslåda. Samma objekt finns representerat som fotografi i ett av operationsrummen.

”Textil konst i toppmoderna operationssalar
Kulturförvaltningen ville föra in konstrast till den sterila operationsmiljön och tillsammans med fotograf Per Mannbergs togs ett antal specialbehandlade väggar fram med enorma förstoringar av textila konstverk. Verk av konstnärerna Mona Wassén, Sofia Wahl, Mija Renström, Mortesa Goliztani, Matilda Dominique och Frida Berntssons verk är nu en del av gestaltning av Södersjukhusets nya operationssalar. Konstkonsult Maria Koolen Hellmin. Konstprojektledare Susanne Andersson Kopp”.

Mer info: https://kultur.sll.se/Sodersjukhuset

Södertälje Nya Sjukhus

BB/FÖRLOSSNING

På BB/förlossning binds väntrummet och korridorerna samman med verk i olika tekniker av konstnären Mija Renström. Fotografier och textila objekt varvas med skulpturer i brons och verk på papper. Startpunkten för arbetena var ett undersökande av textila tekniker. Under flera år utforskade hon mönster för virkade dukar genom ett lekfullt experimenterande med tekniken. Konstnären frångick mönsteranvisningarna och upplöste alla principer och traditioner. Hon övergav instruktionerna och skapade egna former. De blev till organiska, textila objekt, som i någon mening bröt sig fria från mönstrens regelbundenhet. Renström skapade ett stort antal verk, totalt 159 textila objekt. I likhet med en samlares metodiska hantering gav hon objekten titlar efter plats och datum då de färdigställdes. Hon fotograferade, systematiserade och katalogiserade även samtliga verk. Mija Renström har experimenterat med de virkade objekten på olika sätt. Hon har gjutit dem i brons, skapat rumsliga installationer, utforskat dom genom fotografiet och laborerat med mönstrens originalinstruktioner. Flera av dessa finns att se på Södertälje sjukhus.

Göteborgs Konstmuseum

Triptyken Eva-lotta Karlsson / St.Agnes från fotoprojektet Workshop 2003: Sjöafall donerades till Göteborgs Konstmuseum 2008.

Bildserien ingick i utställningen Från Oss/From us som visades på Gävle Konstcentrum, Göteborgs Konstmuseum och Finlands fotografiska museum 2007

2016 producerade Göteborgs Konstmuseum en utställning med fotografi från sin samling där fotografierna ingick.

Gärning – Fotografi ur Göteborgs Konstmuseums samling 13 feb – 10 april 2016

http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgs_konstmuseum/pressreleases/pressinbjudan-gaerning-fotografi-ur-goeteborgs-konstmuseums-samling-1309427

Från militära landskap och ett bokstavligt klättrande över museifasaden, till abstrakta åkningar i färg och fotografiska forskningsprojekt kring queeraktivism i Ryssland. För första gången visas en större utställning med nutida fotografi från Göteborgs konstmuseums samling. Närmare 20 konstnärer och fotografer medverkar, gemensamt för många av dem är betonandet av aktivitet, deltagande och handling.

Den fotografiska bilden har ofta skildrat förändringar och händelser runt oss. Kanske kan man
till och med påstå att fotografiet bidragit till att skapa förändringar i såväl medvetande som politik.
Idag bär de flesta av oss kameror och den digitala bildkultur vi lever i är mer intensiv och avancerad än någonsin tidigare. Fotografiet är resultatet av en aktiv handling som är nära sammanflätad med
identitet, politik, gemenskap och engagemang.

-Utställningen har ambitionen att möta fördomar och missförstånd om vad fotografi är eller 
kan vara. Sedan de sociala mediernas genombrott på 1990-talet har teknik, social interaktion och användarskapat innehåll ibland slentrianmässigt kopplats samman med snabbhet och konsumtion. De medverkande fotograferna och konstnärerna i denna utställning belyser sätt att arbeta som är reflekterande, undersökande, djuplodande och forskande. I utställningen möter välkända namn som Annica Karlsson Rixon och Lars Tunbjörk en yngre generation fotografer som debuterade på 2010-talet,
 berättar intendent Johan Sjöström.

Göteborgs konstmuseum har en av Nordens största konstsamlingar med närmare 70 000 verk. Museet har sedan sin början förvärvat samtida konst och inte varit främmande för nya konstnärliga uttryck. I samlingen finns ett stort antal både äldre och nutida fotografier, och nya fotografiska verk köps in regelbundet.

Gävle Kommun

Gävle Kommun 2007

Titel: Eva-lotta Karlsson / St.Agnes från fotoprojektet Workshop 2003: Sjöafall

Triptyken ingick i utställningen Från Oss/From us,  Gävle Konstcentrum 2007.

Kommunalrådet Carina Blank valde  till sitt arbetsrum. https://www.arbetarbladet.se/artikel/vad-har-blank-pa-rummet.

 

Läs mer – Konsten i våra rum

Gävle har en lång tradition av konst i offentliga miljöer med rötter som går tillbaka till 1800-talets andra hälft. Konsten är idag ett naturligt inslag i stadsmiljön och Gävle är en av Sveriges viktigaste platser för offentlig konst. Konsten i stadsrummet var föremål för boken ”Konsten mitt ibland oss” som gavs ut 2008. Mindre känt är att kommunen även har en konstsamling med så kallad lös konst som etablerades under 1950-talet och som idag innehåller ca 4000 verk. Konstsamlingen är ämnet för denna bok som är en fristående fortsättning på tidigare nämnda publikation.