The Colours of Natural Habitat

Year: 2003 – 2019
Technique: c-print, plexiglas
Size: 50×70 cm

When I make the objects the form is not predetermined. I make it up as I go. Sometimes I develop a form Iʼve discovered in an earlier object. I compare my method with what you do when you scribble, for instance while youʼre talking to someone on the phone and unconsciously scribble patterns on a paper. My way of working reminds me of that state of mind: to draw a mental map with a needle instead of a pencil. Every object has a relation to the day and place of its creation. They all evoke memories, chains of associations

Under sju år skapade Renström textila objekt (ca 160 st) som sedan varit utgångspunkt för vidare utforskande i hennes konstnärskap. På olika sätt har objekten installerats rumsligt  i utställningar, fotograferats och scannats av för att skapa nya mönster. Varje objekt har en titel med datum och plats från där de färdigställdes. Under ett Iaspis ateljé-stipendium i Stockholm fotograferades samtliga objekt mot vit bakgrund och sammanställdes i bokform. Objekten har sedan sorterats, dokumenterats fotografiskt och inordnats i ett arkiv The Colours of Natural Habitat 1-160 .

Utställningar i urval: Index 2000, Stockholm, Leena Kuumola 2001, Helsingfors, Sparwasser 2002, Berlin, Nordic Photography center 2003, Oulu, Röda sten 2005, Göteborg, Soft 2007, Oslo, Liljevalchs vårsalong 2008, Stockholm