Sireners sång, Galleri Soft, Olso, 2007

Sireners sång, Galleri Soft, Olso, 2007

Sireners sång, Glasburen, Stockholms universitet, 2004

Sireners sång, Glasburen, Stockholms universitet, 2004

Sireners sång, Glasburen, Stockholms universitet, 2004

  • Sireners sång, Galleri Soft, Olso, 2007

  • Sireners sång, Galleri Soft, Olso, 2007

  • Sireners sång, Glasburen, Stockholms universitet, 2004

  • Sireners sång, Glasburen, Stockholms universitet, 2004

  • Sireners sång, Glasburen, Stockholms universitet, 2004

Titel
Sireners sång
Glasburen, Stockholms Universitet 2004, Röda Sten, Göteborg 2005, Galleri Soft, Oslo 2007

Teknik/format
Virkning, bomullstråd, ultraviolett ljus

 

Om utställningen
Mija Renströms konstnärskap kretsar kring ett granskande och ifrågasättande av strukturer. Hon bryter ner och återskapar dem på ett nytt sätt. Med ett kritiskt, analytiskt förhållningssätt tar hennes verk sin utgångspunkt i identitetsskapande. Hennes virkade dukar bryter sig fria från sina förutbestämda mönster och omtolkar det kvinnliga konsthantverket. Likt ett upproriskt klotter undflyr de organiska, virkade objekten all form av begränsning. De undflyr kategorisering, undflyr namngivning, undflyr inordning. Lika formlös och obestämd som en amöba antar objekten nya skepnader i olika rum.
I Glasburen presenteras ett platsspecifikt verk som där Mija Renström för första gången använder sig av färgat ljus. Ljuset i utställningsrummet befinner sig i ständig förändring när det varma dagsljuset blandas med ett blått, kyligt sken. Den underliggande känslan av hot blandas med förförelse. Mystiska och suggestiva, lockar hennes virkade objekt betraktaren in i rummet, likt sjungande sirener.

Mia Zeeck, utställningsproducent

ENG
Mija Renstöm’s artistic work examines and questions structures, which she shatters and recreates in new ways. The work takes its departure in the construction of identity through a critical and analytical approach. Her knitted cloths emancipate from their predetermined patterns and reinterpret the female handicraft. Like a rebellious scrawling the organic, knitted objects escape all kinds of limitations: They escape categorisation, escape being named, escape being organised. As formless and indefinite as an amoeba, the knitted objects obtain new guises in different settings. Presented in Glasburen is a site-specific piece in which Mija Renström for the first time uses coloured light. The light in the exhibition space is constantly changing as the warm daylight fuses with blue, cold light. The underlying sense of threat is mixed with seduction. Mysterious and suggestive her knitted objects entice the viewer into the room, like singing sirens .

Men många familjer blir tvungna när man försöker ordna rättsmedel online eftersom de inte vet hur man gör det. Alla rabattmedel ger pengar, men vissa företag erbjuder bättre erbjudanden än andra företag. Läs mer om köp viagra på nätet. Är det möjligt att förebygga erektil dysfunktion? Det finns dykmedel för manlig impotensbehandling. Var kan du få detaljerad info om viagra online? En vetenskaplig forskning om ”köp Viagra” rapporterar att mänens övergripande könsbestämma problem är ED. Kom ihåg att diagnostisera en mans kön problem, läkaren kommer sannolikt att börja med en grundlig story av symtom. Håll denna info i sikte, gör lite forskning för att se om ett företag som erbjuder rabatterade läkemedel skulle kunna vara rätt passform för att hjälpa din familj att spara pengar på värdefull medicin.