On the Origins of Patterns

Year: 2016
Technique: Ink on paper

På sidor ur boken Att virka stjärnor och spetsar utforskas rosarchtestets slumpmässiga mönster i kombination med beskrivningar av virkade objekt i bild och text.