Om

Mija Renströms konstnärskap kretsar kring ett granskande av sociala och kulturella strukturer som hon ifrågasätter och omtolkar på nya sätt. I sina arbeten relaterar Renström till den fotografiska traditionen. Bland annat undersöker hon förhållandet mellan bild och självbild och synliggör hur fotografiet befäster normer och maktstrukturer.