• Att se sig själv från ett annat håll, Workshop 2010: Östra sjukhusets akutmottagning

  • Med blicken i spegeln, Workshop 2011: Haninge konsthall

  • Från oss/From us

  • Sireners sång, Glasburen, Stockholms universitet, 2004

  • På plats (Från oss/From us)

  • Virkade objekt