Workshop 2011:Skövde Kommun

Workshop 2011:Skövde Kommun

Workshop 2011:Skövde Kommun

Workshop 2011:Skövde Kommun

 

 

Titel
Workshop 2011:Skövde Kommun, Kia, 2011
Skövde Stadshus

Teknik/format
Workshop, fotografi

Deltagare
Chefer från Skövde Kommun

I samarbete med
Victoria Brattström, KIA-projektet, TILT

Bakgrund
Under ett år hade Victoria Brattström, skådespelare och regissör, arbetat med en grupp chefer i Skövde. Syftet med arbetet var att undersöka begreppet mångfald. Renström blev inbjuden att hålla en workshop i fotografi.

Om workshopen
Gruppen träffades vid fem tillfällen. Renström började workshopen med att ge en kort presentation av dokumentärfotografi och de frågeställningar som följer med att dokumentera ”den Andre”. Gruppen fick välja bilder på temat mångfald i Skövde Konstmuseums referensbibliotek.

Bilderna iscensattes av gruppen och de fotograferade parafraser på bilderna. De nytagna bilder sattes upp på en vägg i kommunfullmäktigemötes rum, Skövde stadshus, och deltagarna fick berätta om sitt val och hur de upplevde processen med att iscensätta bilden/bilderna. Diskussionerna berörde mångfaldsbegreppet i stor utsträckning. Alla fick skriva ner sina reflektioner och avslutningsvis fick varje deltagare välja en bild, den mest lyckade, som förstorades.

Renströms gestaltning av workshopen, ett fotografi av väggen med deltagarnas bilder och texter, visades i Skövde Stadshus vid KIA projektets avslutning.

Tillsammans med fotografiet visade Brattström en film om workshopen.