Workshop 2011:Skövde Kommun

Workshop 2011:Skövde Kommun

Workshop 2011:Skövde Kommun

Workshop 2011:Skövde Kommun

 

 

Titel
Workshop 2011:Skövde Kommun, Kia, 2011
Skövde Stadshus

Teknik/format
Workshop, fotografi

Deltagare
Chefer från Skövde Kommun

I samarbete med
Victoria Brattström, KIA-projektet, TILT

Bakgrund
Under ett år hade Victoria Brattström, skådespelare och regissör, arbetat med en grupp chefer i Skövde. Syftet med arbetet var att undersöka begreppet mångfald. Renström blev inbjuden att hålla en workshop i fotografi.

Om workshopen
Gruppen träffades vid fem tillfällen. Renström började workshopen med att ge en kort presentation av dokumentärfotografi och de frågeställningar som följer med att dokumentera ”den Andre”. Gruppen fick välja bilder på temat mångfald i Skövde Konstmuseums referensbibliotek.

Bilderna iscensattes av gruppen och de fotograferade parafraser på bilderna. De nytagna bilder sattes upp på en vägg i kommunfullmäktigemötes rum, Skövde stadshus, och deltagarna fick berätta om sitt val och hur de upplevde processen med att iscensätta bilden/bilderna. Diskussionerna berörde mångfaldsbegreppet i stor utsträckning. Alla fick skriva ner sina reflektioner och avslutningsvis fick varje deltagare välja en bild, den mest lyckade, som förstorades.

Renströms gestaltning av workshopen, ett fotografi av väggen med deltagarnas bilder och texter, visades i Skövde Stadshus vid KIA projektets avslutning.

Tillsammans med fotografiet visade Brattström en film om workshopen.

 

 

 

Men många familjer blir tvungna när man försöker ordna rättsmedel online eftersom de inte vet hur man gör det. Alla rabattmedel ger pengar, men vissa företag erbjuder bättre förslag än andra företag. Läs mer om köp viagra på nätet. Är det möjligt att förebygga erektil dysfunktion? Det finns dykmedel för manlig impotensbehandling. Var kan du få detaljerad information om viagra online? En vetenskaplig forskning om ”köp Viagra” betänkanden att mänens vanligaste sexuella problem är ED. Kom ihåg att diagnostisera en mans kön problem, läkaren kommer sannolikt att börja med en gripande story av symtom. Håll denna info i sikte, gör lite forskning för att se om ett företag som erbjuder rabatterade droger skulle kunna vara rätt passform för att hjälpa din familj att spara pengar på värdefull läkemedel.