Workshop 2008:Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Workshop 2008:Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Workshop 2008:Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Workshop 2008:Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Workshop 2008:Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Workshop 2008:Göteborgs Stadsbyggnadskontor

 

Titel
Workshop 2008:Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Teknik/format
Workshop, fotografi

Deltagare
Personal från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

I samarbete med
AIRIS, TILT

Bakgrund
Under 2008-2009 var Mija Renström anställd av TILT och arbetade med ett AIRIS projekt på Göteborgs Stadsbyggnadskontor. Tillsammans med en projektgrupp från 6 avdelningar drev hon ett tiotal olika workshops med personal från de olika avdelningarna. I två workshops var temat iscensatt fotografi med fokus på yrkesidentitet.

Om Workshop 2008: Stadsbyggnadskontoret
Gruppen träffades i Hasselblad centers bibliotek och deltagarna fick välja en bild som de kunde koppla till sin yrkesroll/yrkesidentitet. Gruppen analyserade, iscensatte och gjorde parafraser på valda bilder. Alla deltog i bildskapandet. Några dagar senare satte vi upp alla nya bilder på bottenvåningen i Stadsbyggnadskontoret. All övrig personal kunde följa workshopens process. Deltagarna fick välja en bild som förstorades och de fick beskriva varför de valt sin bild. Workshopen fortsatte med att alla skrev reflektioner, fotograferade en sorts motbilder till sin första bild. Vi träffades totalt vid fem tillfällen.

Övrigt
Under året genomfördes även andra workshops med olika tema: Skräckfilm, Byggtävling på gården, Lär känna någon ny – picknick, Bygglov avslås, Veckans motto och Ljusshow på gården.

Men många familjer blir tvungna när man försöker ordna rättsmedel online eftersom de inte vet hur man gör det. Alla rabattmedel ger pengar, men vissa företag erbjuder bättre erbjudanden än andra företag. Läs mer om köp viagra på nätet. Är det möjligt att förebygga erektil dysfunktion? Det finns dykmedel för manlig impotensbehandling. Var kan du få detaljerad information om viagra online? En vetenskaplig studie om ”köp Viagra” rapporterar att mänens sammanlagda kön problem är ED. Kom ihåg att diagnostisera en mans sexuella problem, läkaren kommer sannolikt att börja med en grundlig historia av symtom. Håll denna information i sikte, gör lite studie för att se om ett företag som erbjuder rabatterade droger skulle kunna vara rätt passform för att hjälpa din familj att spara pengar på värdefull medicin.