Workshop 2008:Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Workshop 2008:Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Workshop 2008:Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Workshop 2008:Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Workshop 2008:Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Workshop 2008:Göteborgs Stadsbyggnadskontor

 

Titel
Workshop 2008:Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Teknik/format
Workshop, fotografi

Deltagare
Personal från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

I samarbete med
AIRIS, TILT

Bakgrund
Under 2008-2009 var Mija Renström anställd av TILT och arbetade med ett AIRIS projekt på Göteborgs Stadsbyggnadskontor. Tillsammans med en projektgrupp från 6 avdelningar drev hon ett tiotal olika workshops med personal från de olika avdelningarna. I två workshops var temat iscensatt fotografi med fokus på yrkesidentitet.

Om Workshop 2008: Stadsbyggnadskontoret
Gruppen träffades i Hasselblad centers bibliotek och deltagarna fick välja en bild som de kunde koppla till sin yrkesroll/yrkesidentitet. Gruppen analyserade, iscensatte och gjorde parafraser på valda bilder. Alla deltog i bildskapandet. Några dagar senare satte vi upp alla nya bilder på bottenvåningen i Stadsbyggnadskontoret. All övrig personal kunde följa workshopens process. Deltagarna fick välja en bild som förstorades och de fick beskriva varför de valt sin bild. Workshopen fortsatte med att alla skrev reflektioner, fotograferade en sorts motbilder till sin första bild. Vi träffades totalt vid fem tillfällen.

Övrigt
Under året genomfördes även andra workshops med olika tema: Skräckfilm, Byggtävling på gården, Lär känna någon ny – picknick, Bygglov avslås, Veckans motto och Ljusshow på gården.