Workshop 2007:Enter

Workshop 2007:Enter

Workshop 2007:Enter

 

 

Titel
Workshop 2007:Enter

Metod/teknik
Workshop, fotografi

Längd och plats
Workshopen genomfördes under 2 dagar på Konsthall C, Stockholm. Ett urval av bilderna visades i Building Societies, Konsthall C.

Om workshopen
KONSTHALL C Building Societies 30 augusti – 30 september 2007

Under två dagar har konstnären Mija Renström haft en workshop i fotografi på Konsthall C med en grupp tjejer från ENTER, Stadsmissionens ungdomsverksamhet. I workshopen har deltagarna valt bilder från konst/fotoböcker och tillsammans iscensatt och fotograferat dessa bilder på nytt. Kring arbetet med återskapandet av bilderna fördes en diskussion om bild, konst och fotohistoria med fokus på hur kvinnan gestaltas och har gestaltats. Den process som uppstod under workshopen redovisas i utställningen. ENTER är ett projekt som ska fungera som en mötesplats för ungdomar, där de kan fungera som ett stöd för varandra.

Deltagare
Lina, Katja, Emelie, Ljuljeta och Isabella.

I samarbete med Charlotta, Enter, och Mia Zeeck, utställningsintendent Konsthall C.

Men flera familjer blir tvungna när man försöker ordna läkemedel online eftersom de inte vet hur man gör det. Alla rabattmedel ger pengar, men vissa företag erbjuder bättre förslag än andra företag. Läs mer om köp viagra på nätet. Är det möjligt att förebygga erektions dysfunktion? Det finns dykmedel för manlig impotensbehandling. Var kan du få detaljerad info om viagra online? En vetenskaplig forskning om ”köp Viagra” rapporterar att mänens vanligaste kön problem är ED. Kom ihåg att diagnostisera en mans kön problem, läkaren kommer sannolikt att börja med en grundlig historia av symtom. Håll denna information i sikte, gör lite forskning för att se om ett företag som erbjuder rabatterade droger skulle kunna vara rätt passform för att hjälpa din familj att spara pengar på värdefull medicin.