Människor som utmanar samhället, Workshop 2005:Grunden Media

Människor som utmanar samhället, Workshop 2005:Grunden Media

Människor som utmanar samhället, Workshop 2005:Grunden Media

Människor som utmanar samhället, Workshop 2005:Grunden Media

Människor som utmanar samhället, Workshop 2005:Grunden Media

 

Titel
Människor som utmanar samhället
Mija Renström och Grunden Media
Frölunda Kulturhus

Teknik/format
Workshop, fotografi

Om utställningen
En gruppbild, tagen på en trappa till en offentlig byggnad. Bildtypen känns igen – den stela uppställningen, samlingen av mörka kostymer och dräkter, deltagarnas nöjda men lite reserverade miner. Den signalerar effektivt representation och samhörighet. Tittar vi närmare känner vi kanske igen platsen, som är tingshusets trappa vid Gustav Adolfs torg i Göteborg. Tittar vi närmare ser vi också att den här gruppen inte är den vanliga hopen inflytelserika samhällsmedborgare, som samlats för att få sin närhet till maktens centrum bekräftad i ett fotografi.

Personerna på bilden kommer från Grunden Media, en arbetsplats för intellektuellt funktionshindrade. Istället för att känna sig som representanter för samhället, upplever de många gånger utanförskap och maktlöshet. De får kanske inte, till skillnad från de flesta i Sverige idag, välja var eller hur de ska bo, eller ta beslutet att skaffa barn tillsammans med sin älskade. Att klä på sig rollen som makthavare blir både ett sätt att bearbeta dessa erfarenheter och att utforska bildens betydelser, med hela dess register av koder, fördomar och politik.

Grunden Media är en del av Föreningen Grunden i Göteborg, som bland annat arbetar för att människor med intellektuella funktionshinder ska integreras i samhället. Grunden Media består av 27 medarbetare som producerar lättförståelig information i form av tidning, radio och video, samt driver olika projekt. Samarbeten med olika typer av mediaproduktion är viktiga, och de har bland annat varit med och producerat filmen Klick – med eller utan strumpor, som uppmärksammades under Göteborg Filmfestival 2004.

Workshopen som metod innebär att konstnären bjuder in andra att delta i den kreativa processen. I det här fallet bjöd fotografen in sina objekt (eller rättare sagt tvärtom: objekten bjöd in sin fotograf) för att undersöka nya former av representation och bildproduktion. Den traditionella fotografrollen – som kommer in i ett sammanhang, fotograferar och sedan själv gör sitt urval bland bilderna – övergavs för teamarbetet. Tillsammans med Mija Renström delade Grunden Media skapandet, idéerna och besluten under arbetets gång, ett arbete som inte gick att kontrollera av någon enskild, men som var möjligt för alla inblandade att påverka. Workshopens praktiska karaktär var bärande. Det är en helt annan sak att få erfarenhet av bildens makt och möjlighet, än att tala om den.

Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist, konstkritiker

Medverkande:

Anna Danielsson, Anna Linder, Anna Sörensen, Andreas Lundell, Annica Andersson, Anja Olsson Brusling, Björn Samuelsson, Carina Hellström, Cristina Schadewitz, Ewa Lundberg, Göran Mohlin, Henriethe Thomsen, Isidor Laaban, Jakob Olsson, Jane Gharbi, Johan Karlsson, Johnny Granander, Kjell Borgwall, Kristin Svensson, Kristian Nilsson, Magnus Carlsson, Mark Singleton, Mats Andrén, Merit Nurminen, Mia Bobzow, Mija Renström, Peter Mattsson, PP Havama, Robert Borgwall, Stefan Österberg, Tommy Mattiasson, Tony Markaanen, Tova Lidbeck.

Men många familjer blir tvungna när man försöker ordna rättsmedel online med de inte vet hur man gör det. Alla rabattmedel ger pengar, men vissa företag erbjuder bättre erbjudanden än andra företag. Läs mer om köp viagra på nätet. Är det möjligt att förebygga erektil dysfunktion? Det finns dykmedel för manlig impotensbehandling. Var kan du få detaljerad information om viagra online? En vetenskaplig forskning om ”köp Viagra” betänkanden att mänens vanligaste kön problem är ED. Kom ihåg att diagnostisera en mans kön problem, läkaren kommer sannolikt att börja med en grundlig historia av symtom. Håll denna info i sikte, gör lite forskning för att se om ett företag som förslag rabatterade droger skulle kunna vara rätt passform för att hjälpa din familj att spara pengar på värdefull medicin.