Saxylle Kilsund, Showroom, Bohusläns Konsthall, 2005

Showroom, Bohusläns Konsthall, 2005

Slutkontroll, Saxylle Kilsund

Paintball Dreams (fd. färgeri), Saxylle Kilsund

Vind, Saxylle Kilsund

Bosnisk islamiska församlingen, Saxylle Kilsund

Kroatiska föreningen, Saxylle Kilsund

Kulturföreningen Bosna (fd. provlager), Saxylle Kilsund

Saxylle Kilsund Forever, Borås Textilmuseum, 2007

 

 

Titel
SAXYLLE KILSUND FOREVER
Bohusläns Konsthall och Borås Textilmuseum (utvidgad version)

Teknik/format
Fotografi, video

Om utställningen:
Vilka berättelser bär en byggnad? Vilken betydelse tycker bygden att den har? Vilka minnen har de som jobbade där tidigare? Konstnärerna Mija Renström och Anna Danielsson ger en tolkning av den förändring Saxylle-Kilsund, Borås anrika väveri, genomgått sedan början av 1900-talet. I form av en utställning skildras olika berättelser som lyfter fram nya perspektiv på vår gemensamma kulturhistoria. I ett och ett halvt år har de båda konstnärerna arbetat med projektet och under sommaren har de använt en vind på Saxylle-Kilsund som ateljé. De har gjort många människor delaktiga i projektet genom att lyssna och samla in deras historier, erfarenheter och minnen.

Saxylle-Kilsund bildades 1896. Verksamheten bedrevs i en 10 000 kvadratmeter stor fabriksbyggnad och vid sin höjdpunkt hade företaget 300 anställda. För fem år sedan flyttades all vävning till ett företag i Polen och all färgning och beredning har förlagts till andra företag i Borås. Idag finns bara slutkontroll av tyg, lager och packning samt kontorsdelen kvar i den ursprungliga byggnaden. De tomma lokalerna hyrs ut till en rad olika verksamheter och under samma tak hittar man nu polisens hittegodsavdelning, en paintballbana, skateboard-verksamhet, en moské och flera föreningar som den Bosniska, Kroatiska, Iranska, Irakiska och Grekiska föreningen. Multinationaliteten är inget ovanligt för byggnaden. Till väveriet kom bland andra finnar, ester, polacker, tyskar och greker i olika perioder för att arbeta. Utställningens titel ”Saxylle-Kilsund forever” rymmer både en nostalgi över något som varit och en förhoppning in i framtiden när byggnaden går in i ett nytt skede och lever vidare i förändrad form.

Om arbetet
Mija Renström och Anna Danielsson ger en bild av hur de olika rummen i fabrikslokalen användes förr och används idag. I intervjuer berättar tidigare anställda om sin relation till byggnaden och sina minnen. Även rörelserna de förknippar med sina arbeten eller byggnaden gestaltas på ett poetiskt sätt. Genom annonsering i lokala tidningar har konstnärerna också samlat in en stor mängd bilder från Saxylle-Kilsund, många från privata fotoalbum. Genom detta projekt har Textilmuseets velat ge möjlighet till en konstnärlig tolkning och presentation av det textila industri arvet i bygden. Samarbetet med konstnärer har inspirerat till nya grepp i vår pedagogiska verksamhet och resulterat i fördjupade kunskaper och oväntade effekter som inspirerar till fortsatta projekt. Dokumentation från projektet kommer att tillfogas museets samlingar och i en kommande temakväll ges nya och gamla användare av byggnaden möjlighet att mötas.

 

Men flera familjer blir tvungna när man försöker ordna rättsmedel online eftersom de inte vet hur man gör det. Alla rabattmedel ger pengar, men vissa företag erbjuder bättre erbjudanden än andra företag. Läs mer om köp viagra på nätet. Är det möjligt att förebygga erektil dysfunction? Det finns dykmedel för manlig impotensbehandling. Var kan du få detaljerad information om viagra online? En vetenskaplig studie om ”köp Viagra” rapporterar att mänens vanligaste kön problem är ED. Kom ihåg att diagnostisera en mans kön problem, läkaren kommer sannolikt att börja med en grundlig historia av symtom. Håll denna information i sikte, gör lite forskning för att se om ett företag som förslag rabatterade läkemedel skulle kunna vara rätt passform för att hjälpa din familj att spara pengar på värdefull läkemedel.