Workshop 2006: Gävle Konstcentrum

Workshop 2006:Gävle Konstcentrum

Workshop 2006:Göteborgs Konstmuseum

Workshop 2007:Finlands fotografiska museum

Workshop 2007: Finlands fotografiska museum

Workshop 2007: Finlands fotografiska museum

 

Titel
På plats (Från oss/From us)

Workshop 2006: Gävle Konstcentrum
Workshop 2006: Göteborgs Konstmuseum
Workshop 2007: Finlands fotografiska museum

Metod/teknik
Workshop, fotografi

Bakgrund
I samband med utställningen ”Från oss/From us” genomförde Renström tre kortare workshops med fokus på yrkesidentitet före eller under utställningsperioden på de olika platser som utställningen visades på.

Upplägg
Workshopen genomfördes under 3 dagar. Alla bilderna från workshopen sattes upp i ett kluster på en vägg i anslutning till utställningen ”Från oss/From us”. Deltagarna fick välja ut den mest lyckade bilden som förstorades och sattes i klustret av bilder. I samband med sista tillfället fick deltagaren presentera sitt val, historien bakom bilden och reflektioner kring processen. I vissa fall skrev deltagarna ner detta och satte upp texterna vid sina bilder.

Om workshopen på Gävle Konstcentrum
I ateljén på Gävle Konstcentrum visas resultatet från en tre dagars workshop med lärare från Sätra skolan och Kulturverkstan i Gävle. I workshopen har gruppen arbetat med att tolka om och iscensätta bilder, göra parafraser, på samma vis som de verk som visas i utställningen Från oss/From us. Deltagarna fick välja bilder från Konstcentrums bibliotek med uppmaningen att de skulle kunna relatera bilden till sin yrkesroll. Under handledning av Mija Renström och Konstcentrums pedagog Åsa Mårtensson hjälptes alla sedan åt att iscensätta dessa bilder. Deltagarna kommer att använda metoden/erfarenheten i sitt skapande arbete på skolorna.

Deltagare Gävle
Birgitta Hillström, Kerstin Larsson, Peter Stigenberg, Bo Törnhult, Ami Widahl, Gertrud Widman och Kent Öberg.

Om workshopen på Göteborgs Konstmuseum
I studion visas resultatet från en tre dagars workshop. I workshopen har gruppen arbetat med att tolka om och iscensätta bilder, göra parafraser, på samma vis som de verk som visas i utställningen ”Från oss/From us” i Stenasalen. Deltagarna fick välja bilder från museets fasta samling våning två och tre. Tillsammans med Mija Renström och konstpedagogen Mirjana Vukoja hjälptes alla åt att iscensätta och fotografera parafraserna. Deltagarna kommer att använda metoden/erfarenheten i sitt arbete.

Deltagare Göteborg
Lisa Höglund (lärare, Partille skola), Carola Melo (musikkonsulent), Kristina Mellström (Borås konstmuseum), Marianne Nordström (bildlärare, Kungälvsskolan), Iwona Waldolowska (lärare/fotograf, Tynnereds kulturcentrum) och Yvonne Warnerflo (lärare, Jonseredskolan).

Om workshopen på Finlands fotografiska museum
On the balcony close to the reception desk you can see the results from a 3-day workshop with participants that normally work with immigrants. The group has worked with reinterpretation and restaging of images, made pharaprases, in the same way as in the exhibition Från oss/ From us in the Project space. The participants chose images from the library at the Finnish Museum of Photography. By supervision of Mija Renström and the educational curator Erja Salo everyone helpt each other to restage the images.

Deltagare Helsingfors
Elvira Nuri, Kirsi Pärtty-Äyräväinen, Pirjo Vesala, Päivi Sundell & Sari Takala

 

 

 

 

Men många familjer blir tvungna när man försöker ordna läkemedel online eftersom de inte vet hur man gör det. Alla rabattmedel ger pengar, men vissa företag förslag bättre erbjudanden än andra företag. Läs mer om köp viagra på nätet. Är det möjligt att förebygga erektil dysfunktion? Det finns dykmedel för manlig impotensbehandling. Var kan du få detaljerad info om viagra online? En vetenskaplig forskning om ”köp Viagra” rapporterar att mänens vanligaste kön problem är ED. Kom ihåg att diagnostisera en mans kön problem, läkaren kommer sannolikt att börja med en grundlig story av symtom. Håll denna information i sikte, gör lite forskning för att se om ett företag som erbjuder rabatterade läkemedel skulle kunna vara rätt passform för att hjälpa din familj att spara pengar på värdefull medicin.