Workshop 2006: Gävle Konstcentrum

Workshop 2006:Gävle Konstcentrum

Workshop 2006:Göteborgs Konstmuseum

Workshop 2007:Finlands fotografiska museum

Workshop 2007: Finlands fotografiska museum

Workshop 2007: Finlands fotografiska museum

 

Titel
På plats (Från oss/From us)

Workshop 2006: Gävle Konstcentrum
Workshop 2006: Göteborgs Konstmuseum
Workshop 2007: Finlands fotografiska museum

Metod/teknik
Workshop, fotografi

Bakgrund
I samband med utställningen ”Från oss/From us” genomförde Renström tre kortare workshops med fokus på yrkesidentitet före eller under utställningsperioden på de olika platser som utställningen visades på.

Upplägg
Workshopen genomfördes under 3 dagar. Alla bilderna från workshopen sattes upp i ett kluster på en vägg i anslutning till utställningen ”Från oss/From us”. Deltagarna fick välja ut den mest lyckade bilden som förstorades och sattes i klustret av bilder. I samband med sista tillfället fick deltagaren presentera sitt val, historien bakom bilden och reflektioner kring processen. I vissa fall skrev deltagarna ner detta och satte upp texterna vid sina bilder.

Om workshopen på Gävle Konstcentrum
I ateljén på Gävle Konstcentrum visas resultatet från en tre dagars workshop med lärare från Sätra skolan och Kulturverkstan i Gävle. I workshopen har gruppen arbetat med att tolka om och iscensätta bilder, göra parafraser, på samma vis som de verk som visas i utställningen Från oss/From us. Deltagarna fick välja bilder från Konstcentrums bibliotek med uppmaningen att de skulle kunna relatera bilden till sin yrkesroll. Under handledning av Mija Renström och Konstcentrums pedagog Åsa Mårtensson hjälptes alla sedan åt att iscensätta dessa bilder. Deltagarna kommer att använda metoden/erfarenheten i sitt skapande arbete på skolorna.

Deltagare Gävle
Birgitta Hillström, Kerstin Larsson, Peter Stigenberg, Bo Törnhult, Ami Widahl, Gertrud Widman och Kent Öberg.

Om workshopen på Göteborgs Konstmuseum
I studion visas resultatet från en tre dagars workshop. I workshopen har gruppen arbetat med att tolka om och iscensätta bilder, göra parafraser, på samma vis som de verk som visas i utställningen ”Från oss/From us” i Stenasalen. Deltagarna fick välja bilder från museets fasta samling våning två och tre. Tillsammans med Mija Renström och konstpedagogen Mirjana Vukoja hjälptes alla åt att iscensätta och fotografera parafraserna. Deltagarna kommer att använda metoden/erfarenheten i sitt arbete.

Deltagare Göteborg
Lisa Höglund (lärare, Partille skola), Carola Melo (musikkonsulent), Kristina Mellström (Borås konstmuseum), Marianne Nordström (bildlärare, Kungälvsskolan), Iwona Waldolowska (lärare/fotograf, Tynnereds kulturcentrum) och Yvonne Warnerflo (lärare, Jonseredskolan).

Om workshopen på Finlands fotografiska museum
On the balcony close to the reception desk you can see the results from a 3-day workshop with participants that normally work with immigrants. The group has worked with reinterpretation and restaging of images, made pharaprases, in the same way as in the exhibition Från oss/ From us in the Project space. The participants chose images from the library at the Finnish Museum of Photography. By supervision of Mija Renström and the educational curator Erja Salo everyone helpt each other to restage the images.

Deltagare Helsingfors
Elvira Nuri, Kirsi Pärtty-Äyräväinen, Pirjo Vesala, Päivi Sundell & Sari Takala