Att se sig själv från ett annat håll, Workshop 2010: Östra sjukhuset

Att se sig själv från ett annat håll / Workshop 2010: Östra sjukhuset

Att se sig själv från ett annat håll / Workshop 2010: Östra sjukhuset

Att se sig själv från ett annat håll / Workshop 2010: Östra sjukhuset

Att se sig själv från ett annat håll / Workshop 2010: Östra sjukhuset, Hasselblad center, Göteborg

 

 

Titel
Att se sig själv från ett annat håll, Gallerigången, Hasselblad Center, 7/9 – 9/10 2011

Teknik/format
Workshop, fotografi, utställning.

Metod
Renström arbetar med workshopen som en konstnärlig arbetsmetod.

Om utställningen
Bilden som möter besökaren i utställningen Att se sig själv från ett annat håll föreställer en vägg på Östra sjukhusets akutmottagning. På väggen ser vi resultatet av en workshop som fotograf och konstnär Mija Renström initierade och genomförde tillsammans med fem deltagande sjuksköterskor. Temat för workshopen behandlade yrkesidentitet och kompetensutveckling. Arbetet började med ett besök till Hasselbladstiftelsens fotografiska bibliotek där deltagarna valde bilder ur konst- och fotohistorien som de associerade till sin yrkesroll. Därefter skapades parafraser av bilderna genom iscensättning, omtolkning och omfotografering. Workshopen observerades och analyserades av Eva Mark, filosof och föreståndare för Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet. Marks uppgift var att belysa workshopen som konstnärlig metod och återge analysen i en publikation som presenteras i samband med utställningen. Skriften är en kritisk granskning av Mija Renströms arbetssätt och behandlar bland annat användningen av workshopen i två olika kontexter – sjukhuset och konstutställningen.

Mija Renström (f 1968) är verksam i Göteborg och utbildad vid Högskolan för fotografi. Hennes arbeten förenar konst med pedagogik och socialt engagemang. Fokus ligger på frågor som berör ansvar och representation, samt maktrelationer mellan fotograf och det porträtterade subjektet. Renström problematiserar traditionell dokumentärfotografi och undersöker alternativa sätt att skildra människors berättelser genom bilder. Detta gör hon bland annat genom att bjuda in de porträtterade till att vara medskapare av bilden. Den kollektiva arbetsprocessen dokumenteras och utgör grunden i Renströms konstnärliga produktion. Bland tidigare projekt kan nämnas workshops på behandlingshem för kvinnor där bildresultatet visades i utställningen ”Från oss/From us”, år 2006 i Stenasalen, Göteborgs Konstmuseum, följt av Gävle konstcentrum och Finlands fotografiska museum i Helsingfors.

Onsdag den 5 oktober kl 17-18 anordnas ett konstnärssamtal med Mija Renström och Maria Lantz.

 

 

 

 

Men många familjer blir tvungna när man försöker ordna rättsmedel online eftersom de inte vet hur man gör det. Alla rabattmedel ger pengar, men vissa företag erbjuder bättre förslag än andra företag. Läs mer om köp viagra på nätet. Är det möjligt att förebygga erektil dysfunktion? Det finns dykmedel för manlig impotensbehandling. Var kan du få detaljerad information om viagra online? En vetenskaplig studie om ”köp Viagra” rapporterar att mänens vanligaste sexuella problem är ED. Kom ihåg att diagnostisera en mans könsbestämma problem, läkaren kommer sannolikt att börja med en djupgående story av symtom. Håll denna information i sikte, gör lite forskning för att se om ett företag som erbjuder rabatterade läkemedel skulle kunna vara rätt passform för att hjälpa din familj att spara pengar på värdefull läkemedel.