PEDAGOGISKT ARBETE

Mija Renström är utbildad på Högskolan för fotografi och har de senaste femton åren arbetat parallellt som konstnär, pedagog och fotograf. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta som pedagog, både i universitetsmiljö och på en kommunal konsthall.

I sin konstnärliga praktik arbetar Renström med fotobaserade projekt, ofta i form av samarbetsprojekt där konst, pedagogik och personligt utvecklingsarbete går hand i hand. Hon använder workshopen som en konstnärlig metod, i vilken dokumentationen av processerna och deltagarnas reflektioner ingår som olika delsteg. Renström utgår från existerande bilder som har en fotohistorisk koppling och låter sedan deltagarna arbeta vidare med iscensättningar eller parafraser. En workshop kan variera i tid från några dagar till flera år.

Renström erbjuder kortare kurser och längre workshops för grupper upp till 12 deltagare. Kursernas längd och innehåll skräddarsys efter gruppens behov samt förutsättningar. Det kan vara korta introducerande kurser i kameraanvändning, fotohistoria eller bildanalys till mer djupgående processarbete i grupp över längre tid.

Mer om Mija Renströms pedagogiska arbete:

Konstpedagog, Varbergs Konsthall
Sedan augusti 2011 arbetar Renström som konstpedagog i Varbergs Kommun. Uppdraget har inneburit att starta upp konstpedagogiken på Varbergs Konsthall och utforma den innehållsmässigt. Konsthallen en del av Kulturhuset Komedianten och öppnade i januari 2012. www.kulturhusetkomedianten.se/page/konsthall

I mitt uppdrag som konstpedagog är barn och unga  en prioriterad målgrupp. Jag har ansvar för att utveckla, planera och genomföra visnings- och lektionsprogram för utställningarna. www.kulturhusetkomedianten.se/page/pedagogik

Högskolan i Skövde
Under 2010 – 2011 arbetade Renström som gästlärare på programmet dokumentär mediaproduktion för Högskolan i Skövde. Hon höll kurser i foto och konsthistoria, fotografisk teknik, utställningsteknik, transmedialt berättande och hade både individuell och grupp handledning med studenter.

Högskolan för fotografi, Göteborgs Universitet
Under perioden 2004 – 2008 arbetade Renström som adjunkt på Högskolan för fotografi, Göteborgs Universitet. Utöver individuell- och grupphandledning av studenternas egna gestaltande arbete sammanställde hon flera kurser. Däribland ”Hem och hemlöshet”, ”Krig och fotografi”, ”Konstnärlig pedagogik” & ”Arbetslivsorientering”.
www.akademinvaland.gu.se/foto

Airis, TILT
2008 arbetade Renström som AIRIS konstnär på Göteborgs Stadsbyggnadskontor.Airis är en av TILT’s mest genomgripande metoder. Det är ett långsiktigt arbete som innebär att en konstnär knyts till och finns på en arbets- plats under ca ett år. Konstnären kommer in, tar del av verksamheten och bidrar med sitt perspektiv. Därefter gör man gemensamt en plan för arbetet och målsättningen. Avsikten är att stimulera till innovativt tänkande och förändring med hjälp av fördjupad interaktion mellan konstnären och människorna på arbetsplatsen. Tillsammans för man en dialog som belyser, klargör och utvecklar aktuella frågeställningar.Fokus ligger på de kreativa processer som startas. Airis avslutas med ett uppföljande seminarium och en utvärdering.

SYFTE OCH BEHOV
Airis är lämpligt att använda då man önskar stärka något eller flera av följande områden, i ett långsiktigt och djupgående kreativt processarbete.
www.tillt.se
mijarenstrom.com/project/workshop-2008-goteborgs-stadsbyggnads-kontor

Hasselblad Center
Våren 2006 arbetade Renström som utställningsintendent på Hasselblad Center.
Uppdraget var att arrangera utställningen Ny nordisk fotografi 2006.
www.hasselbladfoundation.org/nnf-2006/

 

 

 

 

 

 

Men många familjer blir tvungna när man försöker ordna rättsmedel online eftersom de inte vet hur man gör det. Alla rabattmedel ger pengar, men vissa företag erbjuder bättre erbjudanden än andra företag. Läs mer om köp viagra på nätet. Är det möjligt att förebygga erektil dysfunktion? Det finns dykmedel för manlig impotensbehandling. Var kan du få detaljerad information om viagra online? En vetenskaplig forskning om ”köp Viagra” rapporterar att mänens vanligaste sexuella problem är ED. Kom ihåg att diagnostisera en mans sexuella problem, läkaren kommer sannolikt att börja med en grundlig historia av symtom. Håll denna information i sikte, gör lite forskning för att se om ett företag som erbjuder rabatterade läkemedel skulle kunna vara rätt passform för att hjälpa din familj att spara pengar på värdefull medicin.